Bli medlem
Medlem kan den bli som driver projekt i någon form inom kommunikationsvärlden från byrå-, liksom marknadssidan.

Som medlem under ett år får du:

  • Regelbunden fortbildning med nio träffar per år
  • Tillgång till nio talare i aktuella ämnen att inspireras av
  • Verktyg att ta till i vardagsnära situationer kopplat till din roll och ditt team
  • Löpande stöd och erfarenhetsutbyte
  • Personlig utveckling
  • Brett kontaktnät
  • Inspiration och nya infallsvinklar
  • Tips om lediga tjänster/platsannonser

Årsavgift
Årsavgiften är uppdelad på två poster – en medlemsavgift och en serviceavgift.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är för närvarande 100 kronor per år och medlem. Medlemsavgiften är momsbefriad.

Serviceavgift
Serviceavgiften täcker kostnader för talare och nätverksträffar. För serviceavgiften tillkommer moms.

Företag för enskild medlem betalar 1900 kronor, exklusive moms.
Företag för grupp (tre personer eller fler) betalar 1400 kronor per person, exklusive moms.

Privatpersoner betalar 400 kronor, exklusive moms.

Medlemsansökan
Medlemsansökan görs skriftligen till föreningens styrelse (hej@natverketprojektledarna.se). I ansökan ska följande framgå; För- och efternamn, faktureringsadress, arbetsplats, arbetsroll, telefonnummer och e-postadress.

Styrelsen beslutar om antagande av ny medlem. Kriteriet är att du som sökande ska ingå inom ramen för målgruppen. Föreningen förpliktar sig att behandla alla upplysningar och ansökningshandlingar konfidentiellt.

Så snart du är antagen skickas ett mejl som bekräftar ditt medlemskap tillsammans med en faktura för årsavgiften.