andreas_hagstrom_beskuren

Välkommen till höstens tredje träff med #projektledarna! Den här gången inbjuder vi till en workshop på temat Förtroendefullt samarbete med Andreas Hagström.

Förtroendefullt samarbete handlar om de grundläggande förutsättningarna för att kunna bygga högpresterande team. En viktig pusselbit som tyvärr ofta glöms bort till förmån för andra insatser som tyvärr inte får samma effekt utan förtroendefulla relationer. Förtroendefullt samarbete bygger på en vidareutveckling av den välkända FIRO-teorin, fast utifrån ett individperspektiv. Upphovsmannen Will Schutz kallar det för The Human Element. Välkommen på en resa till långsiktigt starka relationer!

Andreas Hagström har erfarenhet av att arbeta med utveckling av människor, grupper och organisationer inom såväl idéburen som privat och offentlig verksamhet. Han arbetar med ledning av processer och projekt, med ett särskilt intresse för frågor som rör grupputveckling och ledarskap. Idag arbetar han som process- och projektledare för Östergötlands Idrottsförbund.

Andreas har medverkat till två böcker: Att leda projekt från start till mål samt Rörelser i rörelse – en bok om organisationers utveckling.

Datum: torsdag 14 november

Tid: 18.00–20.00

Plats: Vi tror på mervärdet att husera på varandras arbetsplatser för att det är ett kunskapsutbyte i sig. Vill du och ditt företag husera oss vid detta tillfälle? Hör av dig.

OSA senast tisdag 13 november till hej@natverketprojektledarna.se. Begränsat antal platser. Är du förstagångsbesökare gå du gratis, annars krävs det att du är betalande årsmedlem. Läs mer om medlemskap här.
Får du förhinder och inte har en kontakt som vill gå i ditt ställe tas en avgift om 300 kronor ut.

Share →