Räkna med kvällar där du både får skratta och bli berörd, men framför allt få djupa insikter som stödjer din utveckling i yrkesrollen och som privatperson. Samtidigt får du nätverka och utbyta erfarenheter med alla andra av #projektledarnas medlemmar. Vi ser fram emot en energifull och inspirerande vår!

bengt_renander_thumb

16 januari, 18.00-20.00: Kreativitet – den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt ledarskap
IBM genomför årligen en undersökning bland 1 600 ledare i 60 länder där man frågar om de viktigtaste faktorerna för ett framgångsrikt ledarskap. I den senaste kom kreativitet på första plats. Bengt Renander berättar varför kreativitet är så viktigt för den som leder människor och hur du kan utveckla din kreativa förmåga. Han kommer att fokusera på två frågor. Hur kan jag stödja mig själv i kreativa processer? Hur kan jag stödja en annan människa i hans eller hennes kreativa processer?

ann_askenberger_thumb20 februari, 18.00-20.00: Skapa, bygg och vidmakthåll förtroendet som ledare 
Att kunna skapa, bygga och vidmakthålla förtroende är en nyckelkompetens hos alla ledare, oavsett om du är chef eller projektledare. Hur kan vi aktivt jobba med vår egen trovärdighet och skapa ett förtroendefullt klimat i våra team? Finns förtroende människor emellan går det mesta snabbt och enkelt. Saknas förtroende blir processerna tröga, kostnaderna stiger och resultaten försämras. Förtroende börjar med oss själva.
Under ett par timmar får vi några praktiska verktyg för hur vi kan att arbeta med förtroende som kompetens och en reell förståelse för hur vi kan bygga förtroendekapitalet i våra team och i våra organisationer. Ann Askenberger, medgrundare och delägare i svenska FranklinCovey, leder seminariet.

jennie_gotsis_thumb

13 mars, 18.00-20.00: Retorik är inte konsten att tala. Det är konsten att få andra att lyssna.
Vad är det som gör att vi automatiskt lyssnar mer på vissa människor? Vilka smarta knep kan användas för att få uppmärksamhet på ett möte? Hur kan du använda ditt kroppsspråk mer strategiskt i kommunikationssammanhang?

Kom och utveckla dina retoriska styrkor, sudda ut kanterna på dina retoriska svagheter och bli en kraftfullare talare med stöd från Jennie Gotsis som retorikexpert på företaget Tala tydligt.

 

anna_almberg_thumb10 april, 18.00-20.00: Framgångsfaktorer för en lyckad kommunikation internt och i förändring
Dina kollegors engagemang och ditt som ledare är skillnaden mellan att lyckas och inte göra det. Hur kommunicerar ni med varandra, i vardagen och i förändring? Vet ni vart ni ska och varför? Litar ni på varandra, vet ni vad som förväntas av er och har ni roligt längst vägen?
Anna Almberg, Idémera, delar med sig av goda exempel och inspiration kring hur man kan jobba med intern kommunikation både som organisation och ledare för sitt team. Hon kommer att ge oss grunderna i förändringskommunikation och utveckla vad hon menar med: “Så borde alla projektledare jobba för att få med sig människor tidigt i processen”.

marianne_ahlgren_thumbSommaravslutning 8 maj, 18.00-21.00: Ditt personliga varumärke
Marianne Ahlgren
Det räcker inte att bara göra ett bra jobb, ditt personliga varumärke blir allt viktigare. Du måste helt enkelt vara snygg, smart och härlig dygnet runt. Eller är det verkligen det det handlar om?

Vad är ett personligt varumärke, är det alls viktigt och hur kan du påverka ditt eget? Det kommer Marianne Ahlgren att svara på.

 

Share →