Vi söker en kommunikatör med start omgående. Perfekt för dig som exempelvis är frilansare eller student. Kan det vara du?

I rollen som kommunikatör skulle du ansvara för:

  • #projekledarnas löpande kommunikation och marknadsföring på webbplats, i mejl och i sociala medier (LinkedIn, Twitter, Facebook och Instagram)
  • bjuda in till träffar
  • rekrytering av nya medlemmar och förnyelse av medlemskap
  • lägga fram förslag till styrelsen på gäster/talare inför kommande säsonger
  • boka gäster efter beslut från styrelsen
  • se efter samarbeten för lokal, sponsring etc.
  • vara behjälplig inför, under och direkt efter respektive träff med att möta upp gäst, skyltning, ev fika, iordningställande

Utöver detta skulle vi även se det som ett stort plus om du vill sitta med i styrelsen i Stockholm.

Ersättningen diskuteras då vi är en ideell förening och det dels kan lösas på lite olika sätt.

Du ansvarar själv för hur mycket tid som krävs för att utföra jobbet. Uppskattningsvis rör det sig om 1-3h/vecka, exkl styrelsemöten och träffar då du själv är med som deltagare.

För frågor och ansökan – skriv till hej@natverketprojektledarna.se

Share →