I november är det dags – då kommer #projektledarna i samarbete med REmodel att leda en kurs i “Hur-baserat projektledarskap”. Kort och koncist handlar hur-baserat projektledarskap om allt det som vi i nätverket tror på, dvs om konsten att bygga effektiva och välmående team.

Kursen vänder sig till dig, oavsett bransch som är verksam produktionsledare, projektledare, teamledare eller liknande. Du vill komplettera din verktygslåda, få ökad kunskap knutet till ditt ledarskap och är nyfiken på att lära dig mer om innehållet nedan. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Det övergripande målet är att du ska lämna kursen med en tydlig vision om vilken ledare du vill vara och veta hur du tillsammans med teamet skapar det klimat ni bäst behöver.

Kursen ges som dag- eller kvällskurs, så du har möjlighet att välja det som bäst passar in i din vardag.

Vi ser fram emot en spännande dialog med både gamla och nya ansikten som är nyfikna på att lära och fylla på verktygslådan!

Under länkarna nedan är du välkommen att läsa mer:

dagkurs_hur_baserat_projektledarskap_2015
kvallskurs_hur_baserat_projektledarskap_2015

Share →