HUR-BASERAT LEDARSKAP 

kurs_top

Det börjar med dig. Att ge dig ökad självinsikt för att växa i din ledarroll. Parallellt får du verktygen till hur-baserat ledarskap som handlar om konsten att bygga effektiva och välmående team. Målet är att du ska lämna kursen med en tydlig vision om vilken ledare du vill vara och veta hur du tillsammans med teamet skapar det klimat ni bäst behöver.

Kursen vänder sig till dig, oavsett bransch som är verksam produktionsledare, projektledare, teamledare eller liknande. Du vill komplettera din verktygslåda, få ökad kunskap knutet till ditt ledarskap och är nyfiken på att lära dig mer om innehållet nedan. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursens innehåll och utformning bygger på dels grupputvecklingsforskaren Susan A. Wheelans och Will Schutz’s teorier och dels ett förhållningssätt utifrån Appreciative Inquiry och dess principer. Teoripass kommer att varvas med upplevelsebaserat lärande i form av praktiska övningar, reflektion och tillfällen för erfarenhetsutbyten. Uppgifter ges mellan tillfällena.

Utbildare under kursen är Klara Kviberg. Klara jobbar idag med innovations- och förändringsprocesser som en av tre partners i Co:LabX.

Hon har jobbat som konsult inom grupputveckling och ledarutveckling sedan 2009. Tidigare erfarenhet kommer från tiden inom byråvärlden som projektledare och kundansvarig där hon bland annat arbetat med digital affärsutveckling, employer branding, medarbetaraktivering och uppdragsgivares digitala transformation och organisationsutveckling.

Klara är certifierad UGL-handledare genom Försvarshögskolan. Certifierad förändringsledare inom Appreciative Inquiry från Case Western University och hon sitter i styrelsen för CoreCode International som jobbar med grupputveckling och ledarskap. Det är Klara som är grundare av nätverket #projektledarna.

—————————————————————————————————————-

Du kan välja att gå kursen antingen dagtid eller kvällstid.

DAGTID
Under dagtid fördelas kursen på tre dagar, där vi ses två dagar i en följd tillsammans med en uppföljningsdag.

DAG 1
Efter första tillfället har du en plattform både för dig själv, ditt/dina projektteam, samt gruppen som du går kursen med. Du kommer även ha fått ta del av olika infallsvinklar på just dina utmaningar och hur du kan hantera dem.

Mål:

 • Inspiration och verktyg kring olika förhållningssätt i uppstarten av projekt.
 • Ökad förståelse för syftet med spelregler i teamet och vad reglerna konkret kan innebära.
 • Bli bättre på att sätta syfte och mål för projekt du leder så att de fyller sitt syfte.
 • Fler infallsvinklar på hur både dina utmaningar som projektledare och teamets utmaningar skulle kunna tacklas.
 • Ökad kunskap om konflikthantering och hur ditt sätt att vara som människa påverkar.
 • Ökad kunskap kring konsten att ge och ta emot feedback.
 • Ökad insikt om dig själv och din självbild.

DAG 2
Under dag 2 är gruppens behov i fokus och ger dig som ledare kunskap om vad du behöver ha i åtanke för att på bästa sätt stötta din arbetsgrupp framåt i processen.

Mål:

 • Kunskap om gruppers utveckling.
 • En förståelse för olika ledarskapsstilar.
 • Lärdomar om hur du som ledare bör agera utifrån var gruppen befinner sig i sin utveckling.
 • Lära dig mer om innebörden av ett coachande förhållningssätt.
 • Metoder för effektiva möten och workshops under projektets gång.


UPPFÖLJNINGSDAG
Efter några veckor träffas vi igen och fokus är då att redovisa en hemuppgift och blicka framåt. Du ges möjlighet att förankra insikterna kursen har gett dig och du får verktyg för att säkerställa att din önskade förändring blir verklighet.

Mål:

 • Insikter om vad du vill och behöver utveckla hos dig som ledare.
 • Utforma och ta emot feedback på din handlingsplan.
 • Kunskap om gruppers upplösning och vad du som ledare behöver tänka på då.

VAR? I centrala Stockholm
NÄR? dag 1-2, kl. 9:00-17:30, dag 3, kl. 9:00-16:00
GRUPPSTORLEK 8-12 deltagare
PRIS 10 600 kr ex moms. I priset ingår kursmaterial, fika och lunch.

—————————————————————————————————————-

KVÄLLSTID
Som kvällskurs fördelas den över fyra tillfällen.

TILLFÄLLE 1
Efter första tillfället har du en plattform både för dig själv, ditt/dina projektteam, samt gruppen som du går kursen med.

Mål:

 • Inspiration kring olika förhållningssätt i uppstarten av projekt.
 • Ökad förståelse för syftet med spelregler i teamet och vad reglerna konkret kan innebära. • Bli bättre på att sätta syfte och mål för projekt du leder så att de fyller sitt syfte.
 • Ökad kunskap kring konsten att ge och ta emot feedback.
 • Ökad insikt om dig själv och din självbild.

TILLFÄLLE 2
Under andra tillfället tar du del av olika infallsvinklar på dina utmaningar och hur du kan hantera dem.

Mål:

 • Fler infallsvinklar på hur dina utmaningar som projektledare och teamets utmaningar skulle kunna tacklas.
 • Ökas kunskap om konflikthantering – att både förstå hur en konflikt uppstår och hur du kan hantera dem.

TILLFÄLLE 3
Tredje tillfället är gruppens behov i fokus och ger dig som ledare kunskap om vad du behöver ha i åtanke för att på bästa sätt stötta din arbetsgrupp framåt i processen.

Mål:

 • Kunskap om gruppers utveckling.
 • Lärdomar om hur du som ledare bör agera utifrån var gruppen befinner sig i sin utveckling. • Lära dig mer om innebörden av ett coachande förhållningssätt.
 • Insikter om vad du vill och behöver utveckla hos dig som ledare.

TILLFÄLLE 4
Under fjärde tillfället inventerar vi och fyller på din verktygslåda. Samtidigt som du får anamma de insikter kursen har gett dig.

Mål:

 • Metoder för effektiva möten under projektets gång.
 • Feedback på din handlingsplan.
 • Kunskap om gruppers upplösning och vad du som ledare behöver tänka på då.

VAR? I centrala Stockholm
NÄR? Fyra veckor i en följd med ett tillfälle per vecka, kl. 18:00-21:15
GRUPPSTORLEK 8-12 deltagare
PRIS 9 900 kr ex moms. I priset ingår kurslitteratur och kvällsfika.

——————————————————————————————————

Just nu och fram till den 28 februari pågår en insamling av intresseanmälningar för att se hur intresset ser ut för en ny omgång våren/hösten 2016. Du förbinder dig inte till något, men säkerställer att du får förstahandsinformation om när kursen blir av och har då samtidigt förtur till en plats. För att kursen ska bli av krävs minst 8 deltagare.

INTRESSEANMÄLAN
Gör din intresseanmälan här eller genom att skicka följande information till hej@natverketprojektledarna.se:

 • För- och efternamn
 • Epost
 • Telefonnummer
 • Nuvarande arbetsplats
 • Yrkesroll
 • Dina förväntningar på kursen
 • Önskan om att gå dag- eller kvällstid

KONTAKT
För eventuella frågor kontakta kursledare Klara Kviberg, 076-774 10 01 eller klara@colabx.se