talar_kollage_farg

Tidigare träffar

7 maj 2015: Hur kan man innovera med teknik som inte finns? 
Träffen handlade om “artificiell intelligens” och “deep learning” med ledning av Martin Ragnevad från webbyrån Daytona. 

9 april 2015: Spelifiering i projekt, team och organisation
En workshop med Louise Stigell och Alexander van Riesen om hur principer från spelvärlden kan hjälpa oss samarbeta bättre, arbeta effektivare, vara mer kreativa och framför allt ha mer kul på jobbet! 

12 feb 2015: Grafisk facilitering
Grafisk facilitering, eller graphical recording, är en metod för att förstärka och tydliggöra innehållet i kommunikationen under ett föredrag, ett möte eller en workshop. Terese är yrkesverksam Graphical Recorder. Under workshopen gav hon oss grunderna i grafisk facilitering, en metod för att finna regler/principer/ledord i ett projektarbete och några enkla symboler som vi kunde använda direkt i vår vardag som projektledare. Och det bästa av allt – alla kan rita. Inga ”konstnärstalanger” krävdes!

11 dec 2014: Spegling bortom orden med Teater X – Playbackteater 
Teater X gav oss en interaktiv föreställning där vi fick möjlighet att lära av varandra genom att dela upplevelser om hur det är att jobba i projekt och som (projekt-) ledare. Teater X skådespelare lyssnade till berättelserna och gestaltade dem på scenen genom improvisation. En oskriven föreställning växte fram i samskapandet mellan deltagare och skådespelare och vi fick lika många skratt som eftertanke.

13 nov 2014: Storytelling med spaningar från New York
Malin Berglund från Aktivering berättade om Storytelling som ett effektivt verktyg för ledarskap, kommunikation, rekrytering, förändringsprocesser och marknadsföring.  Malin delade med sig av spaningar på hur vi kommer skapa, dela och uppleva berättelser i framtiden. I början av oktober deltog Aktivering som enda svenska byrån på konferensen Future of Storytelling, futureofstorytelling.org, i New York. För #projektledarna delade hon med sig av det som var mest nytänkande och inspirerande.

9 okt 2014: En strategisk positionering- och värderingsresa
Genom att ha en gemensam totempåle att dansa kring skapas tydlighet, en organisations rytm och en gemensam glädje och framgång/lönsamhet. Katarina Berg med sin gedigna HR-erfarenhet och nu senast från Spotify, delade med sig av de olika positionerings- och värderingsresor hon haft förmånen att göra i de olika organisationer hon arbetat i.

4 sep 2014: Träningspass med Moveoometoden
Ett svettigt träningspass med Moveooträning följt av ett samtal om träningens och hälsans betydelse tillsammans med José Nunez.
José jobbar bland annat som fystränare, instruktör, föreläsare och utvecklingskonsult och har deltagit i ett flertal TV-program, skrivit i tidningar och medverkat som författare i flera träningsböcker.

8 maj 2014: Ditt personliga varumärke för dig som inte är Madonna eller Ingvar Kamprad, utan en helt vanlig dödlig
Det räcker inte att bara göra ett bra jobb, ditt personliga varumärke blir allt viktigare. Du måste helt enkelt vara snygg, smart och härlig dygnet runt. Eller är det verkligen det det handlar om? Vad är ett personligt varumärke, är det alls viktigt och hur kan du påverka ditt eget? Det pratade Marianne Ahlgren, MA Kommunikation AB, om på våren sista träff innan sommaruppehåll.

10 april 2014: Framgångsfaktorer för en lyckad kommunikation internt och i förändring
Dina kollegors engagemang och ditt som ledare är skillnaden mellan att lyckas och inte göra det. Hur kommunicerar ni med varandra, i vardagen och i förändring? Vet ni vart ni ska och varför? Litar ni på varandra, vet ni vad som förväntas av er och har ni roligt längst vägen? Anna Almberg, Idémera, delade med sig av goda exempel och inspiration kring hur man kan jobba med intern kommunikation både som organisation och ledare för sitt team.

13 mars 2014: Retorik är inte konsten att tala. Det är att få andra att lyssna.
Vad är det som gör att vi automatiskt lyssnar mer på vissa människor? Vilka smarta knep kan användas för att få uppmärksamhet på ett möte? Hur kan du använda ditt kroppsspråk mer strategiskt i kommunikationssammanhang?
Allt detta delade Jennie Gotsis från Tala Tydligt generöst med sig av tillsammans med konkreta övningar och modeller att ta hem för att använda i alltifrån säljsituationer till i kommunikationen med sitt team.

20 februari 2014: Skapa, bygg och vidmakthåll förtroendet som ledare
Ann Askenberger, FranklinCovey, ledde oss genom en workshop med praktiska övningar kring hur vi  hur vi aktivt kan jobba med vår egen trovärdighet och hur vi kan skapa ett förtroendefullt klimat i våra team. Finns förtroende människor emellan går det mesta snabbt och enkelt. Saknas förtroende blir processerna tröga, kostnaderna stiger och resultaten försämras. Nyckeln till framgång är att börja med oss själva. Läs mer i tidigare inbjudan

16 januari 2014: Kreativitet – den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt ledarskap
Bengt Renander, Kreativitetsutveckling, berättade varför kreativitet är så viktigt för den som leder människor och hur du kan utveckla din kreativa förmåga. I fokus var två frågor; Hur kan jag stödja mig själv i kreativa processer? Hur kan jag stödja en annan människa i hans eller hennes kreativa processer? Läs mer i tidigare inbjudan

5 december 2013: Hitta lyckan i världens långsammaste kö
John Airaksinen, VD i Psykologifabriken började med att ställa oss frågan om man kan bli lycklig av att missa bussen? Eller av att hamna i världens långsammaste kö? John tog i sin workshop utgångspunkt i den positiva psykologin och i vardagliga vanor vi hittar hos människor som är särskilt lyckliga och känner mening med tillvaron – och hur våra telefoner kan hjälpa oss få in de vanorna. Läs mer i tidigare inbjudan

14 november 2013: Stärk relationerna för att öka prestationerna
Förtroendefullt samarbete handlar om de grundläggande förutsättningarna för att kunna bygga högpresterande team. En viktig pusselbit som tyvärr ofta glöms bort till förmån för andra insatser som tyvärr inte får samma effekt utan förtroendefulla relationer. Förtroendefullt samarbete bygger på en vidareutveckling av den välkända FIRO-teorin, fast utifrån ett individperspektiv. Upphovsmannen Will Schutz kallar det för The Human Element.
Tillsammans med Anders Hagström, Riksidrottsförbundet välkomnades vi på en resa till långsiktigt starka relationer. Läs mer i tidigare inbjudan

10 oktober 2013: Ett forskningsperspektiv på reklambyråbranschen  - “Samarbetet mellan individualister”
Peter Vaigur doktorerar inom organisationsteori och skriver en avhandling om reklambyråbranschen i Sverige. Närmare bestämt samarbetet mellan reklambyrå och annonsör. Hur orkestreras de sociala relationerna? Hur hanteras den komplicerade maktdynamiken? Frågor som inte minst projektledare förväntas kunna besvara. Avhandlingen ger tillträde till både samspelet ”på scen”, mellan kund och leverantör, och spelet ”bakom kulisserna”, hos både kund och leverantör. Hans forskningsintressen är kulturella och kreativa näringar i allmänhet, och reklam, filmproduktion och måltid i synnerhet. Han undervisar inom entreprenörskap, omvärldsanalys och vetenskaplig metod. För tillfället är han forskningsledare på managementkonsultbyrån Prosales. Läs mer i tidigare inbjudan

12 september 2013: Goalmapping
Goalmapping är ett unikt och mångsidigt verktyg. Över 2,5 miljoner människor har hittills använt sig av tekniken. Stora företag som t.ex.Microsoft, Dell och British Telecom använder det som ett strategiskt verktyg för att göra medarbetarna delaktiga i målarbetet, men det fungerar lika effektivt på individnivå. Resultatbolaget är det enda företaget i Sverige som har licens för att utbilda i Goalmapping. Workshopledare för kvällen var Malin Nyman, coach på Resultatbolaget. Läs mer i tidigare inbjudan

16 maj 2013: Non violent communication – konflikthantering
Non violent communication är en möjlighet för dig som känner att du inte kommer vidare i din diskussion eller i att leda projektet.
Marianne lärde oss hur du kan hitta förståelsen för vad det är som hindrar dig och hur du kan kommunicera med andra för att komma vidare. Metoden är ett stöd i konflikthantering och ett sätt för dig att tydligt kunna uttrycka dina önskningar och behov.
Marianne Göthlin är utbildad lärare och har bland annat varit med att starta Skarpnäcks fria skola. Hon är certifierad NVC utbildare och arbetar dagligen med att utbilda folk inom pedagogiken NVC.

14 mars 2013: Livet? Nej – det har jag inte tid med. En filosofisk och praktisk djupdykning i time management
Släcker du bränder hela dagarna (fast du inte jobbar på en brandstation)?
Anna Gullstrand, VD på digitala teknikbyrån Fröjd Interactive, bjöd in till en workshop om Time Management. Hur du blir en effektiv person som levererar topp-resultat på mindre än 40 h i veckan! I workshopen fick vi tänka utanför den berömda att-göra-listan för att istället börja tänka på ett nytt sätt. Vi funderar över vad som verkligen är viktigt, på jobbet och i livet, och började prioritera utefter det. Och vi fick insikter om att det är skicklig time management som skiljer en fantastisk projektledare från en medelmåttig.

7 februari 2013: Marknadschef och/eller byråchef? Likheter och skillnader.
Vad innebär det att vara marknadschef på ett världsledande kosmetikaföretag? Vilka ansvar har man? Vilka befogenheter har man, egentligen? Och vad innebär det att vara byråchef på en digital kommunikationsbyrå? Vilka ansvar och befogenheter har man där? Niklas Delmar, idag VD och partner på Michaël Berglund Executive Search, delade med sig av sina erfarenheter kring vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa olika roller.

17 januari 2013: Marknadsavdelningen 2.0 – vilka är de stora förändringarna som kommer?
Höjda förväntningar på kommunikationen kräver förnyade arbetssätt. Vad kan göras för att öka marknadsavdelningens effektivitet – på ett hållbart sätt? Gunila Bergh, Engage Marketing AB, byråvalskonsult med inriktning på effektiva och lönsamma samarbeten delade med sig av sin erfarenhet. Vilka är de stora förändringar som kommer att påverka samarbetet på marknadsavdelningen och den mellan byrå och köpare? Hur påverkar dessa förändringar rollen som projektledare?

10 december 2012: Vad behöver vi utveckla för att balansera våra styrkor?
Vi fick chansen att arbeta praktiskt med en metod och teori för personlig utveckling och funktionella relationer som kallas Core Qualities med hjälp från Pontus Holmgren, legitimerad psykolog från Gro organisationsutveckling. Med modellen som bas målade  var och en upp sin personliga handlingsplan för 2013 kopplat till sin yrkesroll. Ett bra avslut på året!

8 november 2012: Värdegrundat ledarskap enligt Oriflame
Hur kan man genom ett värdegrundat ledarskap skapa den självgående gruppen? Varför behöver företag ledare som har förmågan att lyssna och sin personal att arbeta mot samma mål? Det värdegrundade ledarskapet är viktigt och grundläggande för att organisationen ska kunna kommunicera sina kärnvärden till omvärlden och bidrar även till att göra vardagen stimulerande och skojig samtidigt som gruppen uppnår ett optimalt resultat. Malin Rotzius, Catalogue Development Director på Oriflame Cosmetics delade med sig av hur Oriflame valt att jobba kring det värdegrundade ledarskapet.

11 oktober 2012: Vad kan vi lära av varandras projektprocesser?
Hur jobbar du som projektledare, egentligen? Hur ser din process ut till skillnad mot din branchkollegas? Vad kan vi dra för lärdomar utifrån våra likheter och olikheter? Frågeställningar som idéentreprenör Ola Möller vävde in i sin workshop.
Ola kommer från Idea Society och är en av grundarna bakom Project of How. Ett interaktivt bibliotek för kreativa metoder. Eller som vi skulle formulera det – en guldgruva för varje projektledare!

13 september 2012: Ta tillvara på teamets potential ännu bättre genom att arbeta med feedback i vardagen
En workshop med Ulla Osterman, skapare av Orangino och Orangino Work, om hur teamet kan bli effektivare och ha roligare genom att arbeta med personlig feedback. Ett tillfälle att prova på Orangino Work som verktyg.

10 maj 2012: Tala så att jag ser vad du säger
Marcus Höök, talartränare och retorikexpert på Agera Kommunikation, delade sina tips på hur man blir bättre på att framföra sitt budskap. Kroppsspråk, röst, medveten och omedveten kommunikation, nervositet och att kommunicera inför andra, var några av de ämnen som berördes.

12 april 2012: En hyllning till våra misslyckanden
När saker gått fel i din projektledarvardag och det inte blev som du tänkt dig. Hur väljer vi att se på det och vad fick vi med oss som vi både kan skratta åt och faktiskt inspireras av i efterhand? Var och en bidrog med egna flopphistorier.

8 mars 2012: Vad är #projektledarna ett svar på?
#projektledarna föds och vi höll en workshop och ett samtal om vad #projektledarna är ett svar på? Vad har vi tillsammans för vision att detta skulle kunna vara och bli?